only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Kết quả tìm kiếm

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.27 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 5 View: Quận 1 Giá bán : 1,27 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 10 View: Quận 1 Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.37 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 17 View: Quận 1 Giá bán : 1,37 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 5 View: Quận 1 Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.18 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 4 View: Quận 1 Giá bán : 1,18 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 14 View: Quận 1 Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 16 View: Quận 1 Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 15 View: An Sương Giá bán : 1,5 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.77 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 16 View: An Sương Giá bán : 1,77 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.67 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 7 View: An Sương Giá bán : 1,67 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.62 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,62 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 4PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 4PN tháp A 8x Plus

Giá: 3.8 Tỷ

Bán căn hộ 4PN tháp A 8x Plus, Tầng 12Bis View: An Sương Giá bán : 3.8 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

166 m2

4 Phòng ngủ

4 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.6 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,75 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.8 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 9 View: An Sương Giá bán : 1,8 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.75 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,75 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.8 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 11 View: An Sương Giá bán : 1,8 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.62 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 12 View: Quận 1 Giá bán : 1,62 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.45 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 3 View: Quận 1 Giá bán : 1,45 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.55 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 3 View: Quận 1 Giá bán : 1,55 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus

Giá: 1.65 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Plus, Tầng 7 View: Quận 1 Giá bán : 1,65 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

83 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 »