only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Giá: 20 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden, Tầng 26 View : Liên hệ trực tiếp DT : 81 m2 Giá thuê : 900 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

81 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Giá: 22 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden, Tầng 25 View : Sông DT : 76 m2 Giá thuê : 1000 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

76 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 22 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 23 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.84 m2 Giá thuê : 1000 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 25 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 20 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.67 m2 Giá thuê : 1100 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 27 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 18 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.67 m2 Giá thuê : 1200 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 22 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 17 View : Liên hệ trực tiếp DT : 73.27 m2 Giá thuê : 1000 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

73 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 22 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 16 View : Liên hệ trực tiếp DT : 73.27 m2 Giá thuê : 1000 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

73 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 19 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 06 View : Liên hệ trực tiếp DT : 65.59 m2 Giá thuê : 850 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 19 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 07 View : Liên hệ trực tiếp DT : 73.27 m2 Giá thuê : 850 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

73 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 25 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 06 View : Liên hệ trực tiếp DT : 86.85 m2 Giá thuê : 1100 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 27 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 22 View : Liên hệ trực tiếp DT : 87.52 m2 Giá thuê : 1200 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

87 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 20 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 05 View : Liên hệ trực tiếp DT : 65.58 m2 Giá thuê : 900 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 19 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 09 View : Liên hệ trực tiếp DT : 65.59 m2 Giá thuê : 850 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 25 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 22 View : Liên hệ trực tiếp DT : 87.18 m2 Giá thuê : 1100 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

87 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 19 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 20 View : Liên hệ trực tiếp DT : 65.66 m2 Giá thuê : 850 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 22 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 17 View : Liên hệ trực tiếp DT : 86.72 m2 Giá thuê : 1000 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 17 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 13 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.84 m2 Giá thuê : 750 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 17 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 13 View : Liên hệ trực tiếp DT : 73.33 m2 Giá thuê : 750 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

73 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 20 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 12 View : Liên hệ trực tiếp DT : 86.96 m2 Giá thuê : 900 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 21 Triệu

Cho thuê căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 10 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.67 m2 Giá thuê : 950 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 »