only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 14 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 34 View: hồ bơi, nội khu, xa lộ Hà Nội DT: 50.29m2 Giá thuê : 650 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 17 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 22 View: hồ bơi, nội khu, xa lộ Hà Nội DT: 50.29m2 Giá thuê : 750 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 15 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 12B View: hồ bơi, nội khu, xa lộ Hà Nội DT: 50.29m2 Giá thuê : 700 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 15 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 9 View: hồ bơi, nội khu DT: 50.29m2 Giá thuê : 700 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 11 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 36 View: hồ bơi,nội khu, xa lộ Hà Nội DT: 50.29m2 Giá thuê : 500 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 14 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 25 View: hồ bơi, nội khu, xa lộ Hà Nội DT: 50.29 m2 Giá thuê : 650 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 11 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 21 View: hồ bơi, nội khu, xa lộ hà Nội DT: 50.29m2 Giá thuê : 500 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 15 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 20 View: hồ bơi, nội khu, xa lộ hà Nội. DT: 50.29m2 Giá thuê : 700 USD Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T4 Masteri Thảo Điền

Giá: 9 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN tháp T4 Masteri Thảo Điền, Tầng 15 View: hồ bơi, nội khu, xa lộ Hà Nội. DT: 50.29m2 Giá thuê : 9 triệu Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 17 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 38 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 750 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 16 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 32 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 700 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 30 View : Q.1 DT :54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 27 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 26 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 25 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 24 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 23 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 21 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 20 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền

Giá: 13 Triệu

Cho thuê căn hộ 1PN Tháp T1 Masteri Thảo Điền, Tầng 15 View : Q.1 DT : 54.92 m2 Giá thuê : 600 usd Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

54 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 5 »