only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 4.15 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 15 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,01 m2 Giá bán : 4,150 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 14 View : liên hệ trực tiếp DT : 80,95 m2 Giá bán : 3,5 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

80 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.35 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 12 View : liên hệ trực tiếp DT : 67,91 m2 Giá bán : 3,350 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.87 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 11 View : liên hệ trực tiếp DT : 80,73 m2 Giá bán : 3,870 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

80 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 2.9 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 10 View : liên hệ trực tiếp DT : 81,8 m2 Giá bán : 2,9 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

81 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 2.6 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 06 View : liên hệ trực tiếp DT : 59,95 m2 Giá bán : 2,6 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

60 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Giá: 3.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden, Tầng 21 View : Liên hệ trực tiếp DT : 88 m2 Giá bán: 3.2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

88 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden

Giá: 5.1 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C2 Tropic Garden, Tầng 09 View : Liên hệ trực tiếp DT : 88 m2 Giá bán: 5.1 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

88 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 3.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 23 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.84 m2 Giá bán: 3.3 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 3.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 20 View : Liên hệ trực tiếp DT : 82.67 m2 Giá bán: 3.5 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 3.8 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 06 View : Liên hệ trực tiếp DT : 86.85 m2 Giá bán: 3.8 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 3.1 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 10 View : Liên hệ trực tiếp DT : 73.27 m2 Giá bán: 3.1 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

73 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 3.7 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 12 View : Liên hệ trực tiếp DT : 100.62 m2 Giá bán: 3.7 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

100 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden

Giá: 2.7 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Tropic Garden, Tầng 12 View : Liên hệ trực tiếp DT : 73.27 m2 Giá bán: 2.7 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

73 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 17 View : Liên hệ trực tiếp DT : 87.7 m2 Giá bán: 3.2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

87 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 4.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 17 View : Liên hệ trực tiếp DT : 65.67 m2 Giá bán: 4.5 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 15 View : Liên hệ trực tiếp DT : 87.17 m2 Giá bán: 3.2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

87 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 14 View : Liên hệ trực tiếp DT : 86.72 m2 Giá bán: 3.3 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 10 View : Liên hệ trực tiếp DT : 87.52 m2 Giá bán: 3 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

87 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 2.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, Tầng 06 View : Liên hệ trực tiếp DT : 65.58 m2 Giá bán: 2.4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 »