only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

8X Plus

Bán căn TM 8x Plus

Bán căn TM 8x Plus

Giá: 3.4 Tỷ

Bán căn TM 8x Plus, Tầng Trệt View: Quận 1 Giá bán : 3.4 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

76 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn TM 8x Plus

Bán căn TM  8x Plus

Giá: 2.6 Tỷ

Bán căn TM 8x Plus, Tầng Trệt View: An Sương Giá bán : 2.6 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

75 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 9 View: An Sương Giá bán : 1,275 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.275 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 14 View: An Sương Giá bán : 1,275 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 15 View: An Sương Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 3 View: An Sương Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 7 View: An Sương Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.35 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 15 View: An Sương Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 11 View: An Sương Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus

Giá: 1.65 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C 8x Plus, Tầng 17 View: An Sương Giá bán : 1,65 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.32 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 14 View: An Sương Giá bán : 1,32 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.37 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 10 View: An Sương Giá bán : 1,37 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 16 View: An Sương Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 10 View: An Sương Giá bán : 1,4 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.27 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 7 View: An Sương Giá bán : 1,27 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 15 View: An Sương Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.27 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 12 View: An Sương Giá bán : 1,27 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 9 View: An Sương Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus

Giá: 1.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B 8x Plus, Tầng 5 View: An Sương Giá bán : 1,5 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

64 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 »