only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

8X Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp A 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp A 8x Đầm Sen

Giá: 950 Triệu

Bán căn hộ 1PN tháp A 8x Đầm Sen, Tầng 15 View: Công viên, Đầm Sen DT: 47m2 Giá bán : 950 Trệu Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

47 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.15 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 4 View: Bình Tân Giá bán : 1,15 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

46 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp A 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp A 8x Đầm Sen

Giá: 940 Triệu

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 12 View: Bình Tân Giá bán : 920 triệu Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

46 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 1 View: Bình Tân Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 6 View: Bình Tân Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.05 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 6 View: Bình Tân Giá bán : 1,05 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.05 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 6 View: Bình Tân Giá bán : 1,05 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 8 View: Bình Tân Giá bán : 1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 950 Triệu

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 3 View: Bình Tân Giá bán : 950 triệu Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 14 View: Bình Tân Giá bán : 1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 10 View: Bình Tân Giá bán : 1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.02 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 14 View: Bình Tân Giá bán : 1,02 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 980 Triệu

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 17 View: Bình Tân Giá bán : 980 triệu Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.5 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 12 View: Bình Tân Giá bán : 1.5 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 15 View: Bình Tân Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

48 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 10 View: Bình Tân Giá bán : 1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.1 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 17 View: Bình Tân Giá bán : 1,1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.18 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 9 View: Bình Tân Giá bán : 1,18 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 980 Triệu

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 8 View: Bình Tân Giá bán : 980 triệu Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen

Giá: 1.05 Triệu

Bán căn hộ 1PN tháp B 8x Đầm Sen, Tầng 7 View: Bình Tân Giá bán : 1.05 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

45 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 »