only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.1 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 02 View : ĐB - TN DT : 50.5m2 Giá bán : 2,1 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.679 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 43 View : ĐB - TN DT : 79.1m2 Giá bán : 3,679 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

79 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 5.538 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 31 View : ĐB - TB DT : 108.7m2 Giá bán : 5,538 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.51 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 27 View : ĐB - TN DT : 50.5m2 Giá bán : 2,510 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 4.9 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 23 View : TN - ĐB DT : 108.7m2 Giá bán : 4,9 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.684 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 20 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,684 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.754 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 18 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,754 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.668 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 15 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,668 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.636 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 12 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,636 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.742 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 09 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,742 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.681 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 08 View : TN -ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,681 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.575 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 05 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,575 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel tháp L4 1PN Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel tháp L4 1PN Vinhomes Central Park

Giá: 2.74 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel tháp L4 1PN Vinhomes Central Park, Tầng 47 DT: 50.5m2 Giá bán : 2,74 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel tháp L4 1PN Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel tháp L4 1PN Vinhomes Central Park

Giá: 3.09 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel tháp L4 1PN Vinhomes Central Park, Tầng 38 DT: 53.7m2 Giá bán : 3,09 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Giá: 2.67 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park, Tầng 35 DT: 50.5m2 Giá bán : 2,67 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Giá: 2.85 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park, Tầng 35 DT: 53.7m2 Giá bán : 2,85 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Giá: 2.7 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park, Tầng 30 DT: 53.7m2 Giá bán : 2,7 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Giá: 2.525 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park, Tầng 11 DT: 50.5m2 Giá bán : 2,525 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Giá: 2.713 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park, Tầng 10 DT: 53.7m2 Giá bán : 2,713 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park

Giá: 2.163 Tỷ

Bán lại căn hộ officetel 1PN tháp L4 Vinhomes Central Park, Tầng 9 DT: 50.5m2 Giá bán : 2,163 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 5 »