only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT1 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT1 Sky 9

Giá: 1.017 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT1, Tầng 14 View : Cao tốc DT : 49 m2 Giá bán : 1.017 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

49 m2

2 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 3PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.444 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 7 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.444 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.414 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 7 View : Công viên DT : 62 m2 Giá bán : 1.414 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

62 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.238 Triệu

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 8 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.238 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.406 Triệu

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 8 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.406 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.238 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 9 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.238 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 10 View : Cao tốc DT : 62 m2 Giá bán : 1.3 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

62 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 10 View : Công viên DT : 62 m2 Giá bán : 1.2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

62 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.182 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 10 View : Cao tốc DT : 62 m2 Giá bán : 1.182 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

62 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.127 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 10 View : Công viên DT : 62 m2 Giá bán : 1.127 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

62 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.186 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 11 View : Công viên DT : 65 m2 Giá bán : 1.186 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.325 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 11 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.325 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.412 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 11 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.412 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.404 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 12 View : Công viên DT : 65 m2 Giá bán : 1.404 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 13 View : Cao tốc DT : 65 m2 Giá bán : 1.3 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.186 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 14 View : Công viên DT : 62 m2 Giá bán : 1.186 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

62 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.394 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 15 View : Công viên DT : 65 m2 Giá bán : 1.394 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Bán căn hộ 2PN Tháp CT2 Sky 9

Giá: 1.402 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2, Tầng 15 View : Công viên DT : 65 m2 Giá bán : 1.402 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

65 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp CT2 Sky 9 Quận 9

Bán căn hộ 2PN tháp CT2 Sky 9 Quận 9

Giá: 1.22 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2 Sky 9 Quận 9 , Tầng 6 View : Hồ Bơi DT : 58.58 m2 Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

58 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp CT2 Sky 9 Quận 9

Bán căn hộ 2PN tháp CT2 Sky 9 Quận 9

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp CT2 Sky 9 Quận 9 , Tầng 4 View : Công viên DT : 61.5 m2 Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

61 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 5 »