only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Kết quả tìm kiếm

Bán căn hộ 3PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 3PN Tháp B River Gate

Giá: 6 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate, tầng 29 View : liên hệ trực tiếp DT : 95.90 m2 Giá bán : 6 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

95 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Giá: 1.924 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 14 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.03 m2 Giá bán : 1,924 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Giá: 1.976 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 10 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.30 m2 Giá bán : 1,976 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Giá: 1.8 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 10 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.30 m2 Giá bán :1,8 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Giá: 1.664 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 08 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.03 m2 Giá bán : 1,664 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN Tháp B River Gate

Giá: 1.716 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 08 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.41 m2 Giá bán : 1,716 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 2PN Tháp B River Gate

Giá: 5.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B River Gate, tầng 31 View : liên hệ trực tiếp DT : 75.48 m2 Giá bán : 5,2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

75 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 3PN Tháp B River Gate

Giá: 5.459 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate, tầng 27 View : liên hệ trực tiếp DT : 95.90 m2 Giá bán : 5,459 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

95 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 2PN tháp B River Gate

Giá: 4.674 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B River Gate, tầng 27 View : liên hệ trực tiếp DT : 75.48 m2 Giá bán : 4,674 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

75 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 2PN Tháp B River Gate

Giá: 4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B River Gate, tầng 27 View : liên hệ trực tiếp DT : 75.53 m2 Giá bán : 4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

75 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Giá: 3.1 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 27 View : liên hệ trực tiếp DT : 56.80 m2 Giá bán : 3,1 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

56 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate

Giá: 5.459 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate, tầng 25 View : liên hệ trực tiếp DT : 95.90 m2 Giá bán : 5,459 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

95 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate

Giá: 5.459 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate, tầng 24 View : liên hệ trực tiếp DT : 95.90 m2 Giá bán : 5,459 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

95 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN Tháp B River Gate

Bán căn hộ 3PN Tháp B River Gate

Giá: 5.459 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate, tầng 23 View : liên hệ trực tiếp DT : 95.90 m2 Giá bán : 5,459 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

95 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate

Giá: 5.459 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B River Gate, tầng 22 View : liên hệ trực tiếp DT : 95.90 m2 Giá bán : 5,459 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

95 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Giá: 1.9 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 24 View : liên hệ trực tiếp DT : 30.30 m2 Giá bán : 1,9 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

30 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Giá: 1.56 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 22 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.03 m2 Giá bán : 1,560 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Giá: 1.872 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 13 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.03 m2 Giá bán : 1,872 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Giá: 1.872 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 12 View : liên hệ trực tiếp DT : 26.10 m2 Giá bán : 1,872 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

26 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate

Giá: 2.369 Tỷ

Bán căn hộ 1PN tháp B River Gate, tầng 25 View : liên hệ trục tiếp DT : 31.80 m2 Giá bán : 2,369 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

31 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 »