only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Kết quả tìm kiếm

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 6 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 10 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 6 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 3PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 8 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 10 View : liên hệ trực tiếp DT : 102,7 m2 Giá bán : 8 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

102 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 6.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 08 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 6,2 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 3PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 7.5 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 08 View : liên hệ trực tiếp DT : 102,7 m2 Giá bán : 7,5 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

102 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 5.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 08 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 5,5 tỉ net Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 6 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 06 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 6 tỉ net Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi

Giá: 5.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp B1 Sala Sarimi, tầng 04 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 5,3 tỉ net Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp A2 Sala Sarimi

Bán căn hộ 3PN tháp A2 Sala Sarimi

Giá: 10 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp A2 Sala Sarimi, tầng 07 View : liên hệ trực tiếp DT : 130,4 m2 Giá bán : 10 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

130 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Sala Sarimi

Giá: 6 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A2 Sala Sarimi, tầng 07 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 6 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Giá: 6.1 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi, tầng 11 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 6,1 tỉ net Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Giá: 5.5 Triệu

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi, tầng 07 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 5,5 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Giá: 6 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi, tầng 06 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 6 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi

Giá: 7 Triệu

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Sala Sarimi, tầng 06 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,5 m2 Giá bán : 7 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp A1 Sala Sarimi

Bán căn hộ 3PN tháp A1 Sala Sarimi

Giá: 10 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp A1 Sala Sarimi, tầng 04 View : liên hệ trực tiếp DT : 124,5 m2 Giá bán : 10 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

124 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 3PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 3PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 4.45 Tỷ

Bán căn hộ 3PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 16 View : liên hệ trực tiếp DT : 115,29 m2 Giá bán : 4,450 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

115 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN+1 tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN+1 tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.71 Tỷ

Bán căn hộ 2PN+1 tháp A1 Tropic Garden, tầng 15 View : liên hệ trực tiếp DT : 81,11 m2 Giá bán : 3,710 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

81 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 4.15 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 15 View : liên hệ trực tiếp DT : 82,01 m2 Giá bán : 4,150 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 14 View : liên hệ trực tiếp DT : 80,95 m2 Giá bán : 3,5 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

80 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.35 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 12 View : liên hệ trực tiếp DT : 67,91 m2 Giá bán : 3,350 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

67 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden

Giá: 3.87 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp A1 Tropic Garden, tầng 11 View : liên hệ trực tiếp DT : 80,73 m2 Giá bán : 3,870 tỉ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

80 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 »