only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Kết quả tìm kiếm

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.1 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 02 View : ĐB - TN DT : 50.5m2 Giá bán : 2,1 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.679 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 43 View : ĐB - TN DT : 79.1m2 Giá bán : 3,679 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

79 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.679 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 41 View : ĐB - TN DT : 79.1m2 Giá bán : 3,679 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

79 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.6 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 37 View : TN - ĐB DT : 81.5m2 Giá bán : 3,6 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

81 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 6.347 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 37 View : ĐN - ĐB DT : 108.7m2 Giá bán : 6,347 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.987 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 36 View : TN - ĐB DT : 79.1m2 Giá bán : 3,987 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

79 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.193 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 33 View : TN - ĐB DT : 82m2 Giá bán : 3,193 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.193 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 31 View : ĐB - TN DT : 85.1m2 Giá bán : 3,193 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

85 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 5.538 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 31 View : ĐB - TB DT : 108.7m2 Giá bán : 5,538 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.51 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 27 View : ĐB - TN DT : 50.5m2 Giá bán : 2,510 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

50 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 4.19 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 27 View : ĐB - TN DT : 79.1m2 Giá bán : 4,190 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

79 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 5.956 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 27 View : ĐN - ĐB DT : 108.7m2 Giá bán : 5,956 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 2PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 3.337 Tỷ

Bán lại căn hộ 2PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 23 View : ĐB - TN DT : 79.1m2 Giá bán : 3.337 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

79 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 4.9 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 23 View : TN - ĐB DT : 108.7m2 Giá bán : 4,9 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.684 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 20 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,684 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.754 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 18 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,754 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 3PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 5.427 Tỷ

Bán lại căn hộ 3PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 17 View : ĐB - TB DT : 108.7m2 Giá bán : 5,427 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

108 m2

3 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.668 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 15 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,668 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.636 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 12 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,636 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Bán lại căn hộ 1PN Tháp L5 Vinhomes Central Park

Giá: 2.742 Tỷ

Bán lại căn hộ 1PN tháp L5 Vinhomes Central Park, Tầng 09 View : TN - ĐB DT : 53.7m2 Giá bán : 2,742 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

53 m2

1 Phòng ngủ

1 WC

1 Ban công

« 1 2 3 4 »