only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Kết quả tìm kiếm

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.1 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 17 View: An Sương Giá bán : 1,1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 7 View: An Sương Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.15 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 5 View: An Sương Giá bán : 1,15 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 6 View: An Sương Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 2 View: An Sương Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 3 View: An Sương Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 15 View: An Sương Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.15 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 4 View: An Sương Giá bán : 1,15 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 11 View: An Sương Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 18 View: An Sương Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 9 View: An Sương Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.1 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 3 View: An Sương Giá bán : 1,1 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.08 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 8 View: An Sương Giá bán : 1,08 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 5 View: Ngã tư bốn xã Giá bán : 1,25 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 7 View: Ngã tư bốn xã Giá bán : 1,2 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 12 View: Ngã tư bốn xã Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 6 View: Ngã tư bốn xã Giá bán : 1,3 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Bán căn hộ 2PN tháp A 8x Rainbown

Giá: 1.35 Tỷ

Bán căn hộ 2PN 8x Rainbown, Tầng 11 View: Ngã tư bốn xã Giá bán : 1,35 tỷ Liên hệ : 091 686 10

Xem chi tiết →

63 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

1 Ban công

« 1 2 3 »